PR Malenovický kotel

Přírodní rezervace Malenovický kotel je svou polohou jedna z nejunikátnějších maloplošně chráněných území v CHKO Beskydy. Rezervace se z větší části rozprostírá na severozápadních svazích Lysé hory a poté územně pokračuje až do samotného údolí k hranicím podhorské obce Malenovice. Jedna z jejich unikátností tedy spočívá v rekordním převýšení nejnižšího a nejvyššího bodu, které činí bezmála 760 výškových metrů. Předmětem ochrany je, krom bohaté druhové diverzity rostlin a živočichů, geologicky významný prvek koryta horského potoka Satina a rozsáhlejší suťové lesy na severozápadních svazích Lysé hory.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa