O projektu FOTIMEBESKYDY.cz

 

Beskydy jsou krajinou výjimečných přírodních hodnot, historie plné rozmanitých příběhů soužití člověka s přírodou, ale také především místem, které řada lidí ve skrytu své duše miluje. Někteří z nás zde bydlí, či bydleli, a jiní z nás se zde stále a znovu vracejí. Jedno však máme společné. A to zachycovat krásu a půvab těchto hor prostřednictvím fotografie. Projekt fotimebeskydy.cz má za cíl vytvořit ucelený soubor kvalitních fotografií, které by v co největší míře charakterizovaly přírodní hodnoty CHKO Beskydy, ale i okolních beskydských pohoří, a tím podněcovaly širokou veřejnost k nutnosti opatrovat a chránit přírodu okolo nás.