Přírodní památka Podgrůň

Přírodní památka Podgrůň se nachází na severozápadních svazích hřebene, jehož součástí je vrchol Kozlena (886 m n.m.). Předmětem ochrany je rašelinní a pastevní biotop s bohatým zastoupením chráněných respektive zvláště chráněných druhů flóry. Jmenujme kupříkladu ploníka obecného, všivce lesního, rosnatku okrouhlolistou či rozsáhlá společenstva prstnatce Fuchsova.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa