Přírodní park Podbeskydí

Přírodní park Podbeskydí o rozloze necelých 13 000 ha byl vyhlášen roku 1994, přičemž pokrývá dříve ustanovené oblasti klidu Červený kámen a Kojetín. Území přírodního parku poskytuje útočiště řadě ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa