Přírodní rezervace Smrk

Masiv Smrku (1276 m n. m.) je útočištěm mnoha ohrožených druhů fauny a flóry, o tomto faktu svědčí řada zřízených přírodních rezervací, které zaujímají poměrně velkou část masivu. Vrcholová část tvoří stejnojmennou přírodní rezervaci situovanou na jihovýchodních a severozápadních svazích této hory. Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených smrkových bučin s příměsí jedle bělokoré a javoru klenu. Rezervace je rovněž součástí Ptačí oblasti Beskydy s výskytem čápa černého, tetřeva hlušce, puštíka bělavého nebo datlíka tříprstého.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa