Přírodní rezervace V Podolánkách

Přírodní rezervace V Podolánkách vznikla roku 1955 a to díky přítomnosti podmáčených smrčin s roztroušenými přechodovými rašeliništi, na které se váže přítomnost řady ohrožených druhů fauny i flóry. Z obojživelníků je zde hojně zastoupen mlok skvrnitý a skokan hnědý. Na území této rezervace se rovněž vyskytují vzácné druhy ptáků – kos horský, jestřáb lesní nebo ořešník kropenatý. Rezervace je navíc domovem řady významných druhů flóry, jmenujme kupříkladu rosnatku okrouhlolistou, violku bahenní, plavuň pučivou a na snímku znázorněnou žebrovnici různolistou.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa