Strážnice (Film Kodak Tri-X 320 4×5“)

Východním směrem se od dědiny valašských vojvodů Kozlovic zvedá vrch Strážnice. Kopec Strážnice, jež je součástí Štramberské vrchoviny, poskytuje pěkné výhledy na dole se rozkládající obec Měrkovice, či za ní se zvedající Palkovické hůrky a severním směrem na zříceninu hradu Hukvaldy.

Michal Šofer

Narodil se roku 1984 v Opavě. V současnosti žije v Nové Vsi, malé vesnici v údolí pod Lysou horou. Po absolvování Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně vystudoval na Fakultě strojní obor aplikovaná mechanika. V roce 2013 získal v již zmíněném oboru doktorát. V současné době pracuje na pozici …

Profil fotografa